Usluge koje nudimo

• Fizičko-tehničko obezbeđenje objekata i imovine;
• Monitoring iz kontrolnog centra sa ili bez intervencije dežurnog
patrolnog tima;
• Bezbednosna obuka za sticanje odgovarajućih licenci u vršenju svih
usluga iz oblasti privatnog obezbeđenja i specijalističkih obuka po posebnim programima;
• Izrada procene rizika u obezbeđenju lica, imovine i poslovanja,procena vanrednih situacija i u vezi sa tim izrada neophodnih planova i drugih dokumenata.
• Izrada pojedinačnih normativnih dokumenata – planova-obezbeđenja objekata, lica i imovine, planova fizičkog obezbeđenja sportskih, kulturnih događaja i drugih oblika okupljanja građana; planova tehničke zaštite, uputstava o korišćenju sistema tehničke zaštite, planova prevencije od protivpravnih aktivnosti od internih i eksternih subjekata, propisa iz oblasti zaštite poslovnih tajni;
• Obezbeđenje na javnim skupovima sportskim priredbama, kulturnim dogadjajima i drugim mestima okupljanja gradjana;
• Obezbeđenje lica.

DSC_4844
DSC_4562-2
DSC_4848
DSC_4907
Kontaktirajte nas kako bismo započeli uspešnu saradnju! Kontakt